Seniorzy o sobie – wyniki badań

Seniorzy o sobie – wyniki badań

 

Senior Apartments podczas tegorocznej Parady Seniorów przeprowadziła  badanie wśród seniorów. Sprawdzano jakie są preferowane miejsca zamieszkania oraz czynniki wpływające na podjęcie decyzji o przeprowadzce. Badania wykazały także najchętniej podejmowane formy spędzania wolnego czasu.glownekonf_327339121_xht_580_small

Jako czynniki wpływające pozytywnie na podjęcie decyzji o zmianie miejsca zamieszkania seniorzy wskazali:

  • 79 %  – zagrożenia wynikające z niedostosowania mieszkań
  • 76 %  – dostęp w miejscu zamieszkania do różnorodnych aktywności i instytucji kultury
  • 70 %  – dostęp w miejscu zamieszkania do opieki medycznej

Podsumowując – łatwy dostęp do lekarzy jest istotny, jednak jeszcze większe znaczenie ma możliwość korzystania i łatwego dostępu do instytucji kulturalnych i wydarzeń w mieście. Badani są świadomi, że niedostosowane mieszkania i brak nawet prostych udogodnień mogą stanowić zagrożenie w wieku senioralnym. Seniorzy w większości zdecydowanie odrzucają myśl o zamieszkaniu w domu opieki,  czy domu starców.

Preferowane sposoby spędzania wolnego czasu.

Seniorzy łamią stereotypy o sobie samych. Nie chcą być traktowane jako osoby starsze, nie wskazują jako ulubionych form spędzania wolnego czasu np. grania w karty, uprawiania ogrodu, chodzenia do kościoła czy majsterkowania (te aktywności wskazało mniej niż 40% respondentów). Sami wskazują, że lubią współczesne aktywności takie jak: kino, teatr, restauracje, Uniwersytety Trzeciego Wieku, wystawy, wycieczki czy sport – wskazało je ponad 70 % ankietowanych. Wyniki są zgodne z opinią Doktor Ewy Woydyłło – Osiatyńskiej, psychologa, która uważa, że „mentalność ludzi starszych zmienia się szybciej niż młodszych. Bo nie kto inny, tylko właśnie seniorzy coraz chętniej otwierają się na ciekawe życie, podczas gdy ich dzieci byłyby skłonne wpychać ich nadal do zapyziałej tradycji. Zamiast podziwiać starszych, jak uczęszczają na uniwersytety trzeciego wieku, uprawiają nordicwalking, nie opuszczają seansów w kinach lub spotykają się na odczytach w lokalnych bibliotekach, dorosłe córki i synowie wciąż byliby radzi zatrudniać ich bezterminowo jako wieloczynnościowe roboty do niańczenia wnuków i świadczeń pomocy domowej.”

coffee-335663_640

Najlepsza lokalizacja do zamieszkania…

Najlepsza lokalizacja do zamieszkania według seniorów jest różna w zależności do wieku: młodsi seniorzy ( 60 – 70 lat) wskazują na lokalizacje poza ścisłym centrum oraz za miastem, starsi (tj. powyżej 70 r.ż.) – zdecydowanie wybierają centrum miasta.

„Wyniki  badania wskazują, że współcześni seniorzy są świadomi zarówno swoich potrzeb, jak i ograniczeń oraz zagrożeń wynikających ze standardowej formy zamieszkania.  Ciekawe są najczęściej wskazywane ulubione sposoby spędzania wolnego czasu – pokazują one, że seniorzy nie wchodzą w stereotypowy model „spokojnego życia na emeryturze”, tylko żyją zgodnie z własnymi preferencjami. Jako istotne blisko miejsca zamieszkania częściej niż opieka medyczna wskazywano dostęp do kultury, co wskazuje, że seniorzy nie oczekują medykalizacji ich życia. Różne są natomiast preferowane lokalizacje zamieszkania – część osób wskazuje ścisłe centrum miasta (podkreślając chęć korzystania z instytucji kulturalnych), część natomiast wybiera lokalizację za miastem.” – podsumowuje Rafał Kunicki, Prezes Senior Apartments.

Senior Apartments wprowadza w Polsce apartamenty i mieszkania senioralne, zaprojektowane od podstaw z myślą o seniorach. Unikalność projektu polega na połączeniu zalet  samodzielnego mieszkania i niezależności z bezpieczeństwem i wygodą zapewnianymi dzięki stałej, lecz dyskretnej opiece personelu, wspomaganego najnowocześniejszymi  rozwiązaniami technologicznymi i i telemedycznymi.

Ankieta przeprowadzona wśród uczestników Pikniku Pokoleń w dniu 26.06.2016 w Warszawie (próba: 120 osób).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Video - ciekawostki dla seniorów

Telewizyjny Magazyn Seniora odc. 2

Telewizyjny Magazyn Seniora odc. 1