Bezpieczny senior na drodze – wywiad z Sekretarzem KRBRD Konradem Romikiem

Bezpieczny senior na drodze – wywiad z Sekretarzem KRBRD Konradem Romikiem

3Czym zajmuje się Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego?

Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego jest międzyresortowym organem pomocniczym Rady Ministrów. Podejmuje ona szereg działań związanych z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego. Działa ona w strukturze organizacyjnej Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa i podejmuje szereg działań mających na celu promowanie kwestii bezpieczeństwa na polskich drogach wśród wszystkich użytkowników dróg, w tym również rowerzystów. Głównym założeniem prowadzonych działań jest wzrost świadomości społecznej w zakresie bezpiecznego zachowania się na drodze. Efektem tych działań ma być obniżenie liczby wypadków drogowych, a dzięki temu – zmniejszenie liczby ofiar śmiertelnych i rannych. Działania te prowadzone są zgodnie z założeniami wieloletniego krajowego programu poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce – Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020.

Po raz pierwszy w Polsce Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego organizuje akcję informacyjno – edukacyjną skierowaną do rowerzystów po 60 roku życia pod hasłem SenioRowerowy Weekend, Bezpieczeństwo Seniorów. Proszę przybliżyć jej ideę i powiedzieć nam skąd pomysł na organizację takiej akcji akurat dla tych uczestników ruchu drogowego?

Akcja informacyjno – edukacyjna SenioRowerowy Weekend, Bezpieczeństwo Seniorów, którą właśnie inaugurujemy w województwie łódzkim, ma na celu kształtowanie prawidłowych postaw i zachowań oraz uświadomienie rowerzystom powyżej 60 roku życia jako niechronionym uczestnikom ruchu drogowego, jak m.in. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa prawidłowo poruszać się po drodze, na jakie zagrożenia szczególnie zwracać uwagę, jak i kiedy stosować elementy odblaskowe po zmroku. Przeprowadzenie tej akcji ma również na celu budowanie poczucia współodpowiedzialności za bezpieczeństwo osobiste, lokalne i społeczne, a także uczenie właściwych postaw i zachowań zmierzających do wyeliminowania lub ograniczenia zagrożeń najczęściej dotykających rowerzystów powyżej 60 roku życia. Nadrzędnym celem tej akcji jest doprowadzenie do zmiany nieprawidłowych zachowań uczestników ruchu drogowego, a w efekcie zmniejszenie liczby ofiar śmiertelnych i rannych tych zdarzeń.

Grupą docelową przedmiotowej akcji są rowerzyści – osoby powyżej 60 roku życia. Dokonując analizy wieku ofiar i sprawców wypadków drogowych – rowerzystów zaobserwowaliśmy, że największe zagrożenie powodują seniorzy, którzy jednocześnie są grupą najbardziej poszkodowaną na skutek tych zdarzeń. Z danych Policji za 2015 r. wynika, że rowerzyści powyżej 60 roku życia, byli sprawcami 447 wypadków, w których zginęło 78 osób, a 382 zostały ranne. W prawie co szóstym takim wypadku zginął człowiek. W stosunku do ubiegłego roku liczba wypadków i ich ofiar spowodowanych przez rowerzystów powyżej 60 roku życia zmalała, jednak według statystyk policyjnych w tej grupie wiekowej jest najwyższy wskaźnik wypadkowości.

Czy SenioRrowerowy Weekend, Bezpieczeństwo seniorów to akcja ogólnopolska? Gdzie
i kiedy możemy się spotkać?

W czasie pięciu kolejnych weekendów (sobota i niedziela) od 24 września do 23 października br. na terenie 5 województw: łódzkiego, śląskiego, mazowieckiego, lubelskiego i małopolskiego odbędzie się 10 wydarzeń – taką formę będzie miała na nasza akcja. Dokładny harmonogram jest następujący:
24-25 września br. woj. łódzkie – Radomsko Miejski Dom Kultury (sobota) i parafia Najświętszego Serca Jezusowego w Sieradzu (niedziela); 1 – 2 października br. woj. śląskie – Piekary Śląskie Dom Kultury „Andaluzja” (sobota) i parafia Św. Jacka w Gliwicach (niedziela);
8 – 9 października br. woj. mazowieckie – Uniwersytet Trzeciego Wieku w Mińsku Mazowieckim (sobota) i parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Chotomowie (niedziela); 15-16 października br. woj. lubelskie – Miejski Ośrodek Kultury w Rykach (sobota) i parafia Św. Jozefata Biskupa i Męczennika Rejowiec Osada (niedziela) oraz 22-23 października br. woj. małopolskie – Gminny Ośrodek Kultury Klucze (sobota)
i parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Chechle.

Jakie działania zostały zaplanowane podczas akcji SenioRowerowego Weekendu, Bezpieczeństwo seniorów? Czy znajdą się wśród nich np. porady dla seniorów odnośnie rowerów?

W ramach tej akcji w kolejne soboty przy współpracy z Gminnymi Ośrodkami Kultury; Wojewódzkimi Ośrodkami Ruchu Drogowego i Policją zorganizowane zostaną dni otwarte dla mieszkańcy tych miejscowości, na które szczególnie zapraszamy rowerzystów powyżej 60 roku życia. W czasie trwania tych spotkań zaplanowano m.in. warsztaty dotyczące bezpiecznej jazdy na rowerze, miasteczko rowerowe (mata drogowa), warsztat rowerowy oraz konkurs dla uczestników tych wydarzeń w każdym z pięciu województw, w których odbywa się nasza akcja. Dla seniora, który wykaże się najlepszą znajomością wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie przepisów ruchu drogowego dotyczących rowerzystów i stosowania ich w zakresie bezpiecznego poruszania się po drodze, ufundowaliśmy nagrodę główną, którą będzie nowoczesny rower wraz z kaskiem. Natomiast w kolejnych pięć niedziel na terenie parafii ww. pięciu województwach rowerzyści seniorzy będą mogli m.in. zbadać wzrok, sprawdzić stan techniczny swoich rowerów (np. czy spełnia on wymagania dotyczące obowiązkowego wyposażenia). Będzie również okazja do porozmawiania ze specjalistami na temat bezpieczeństwa rowerzystów oraz wysłuchania z jakimi problemami, w tym zakresie na co dzień się spotykają. Uczestnicy akcji otrzymają ulotki informacyjne i odblaski, a przed i po akcji zostaną przeprowadzone ankiety ewaluacyjne, z których wnioski pozwolą nam również w przyszłości objąć tę grupę najefektywniejszymi działaniami mającymi na celu poprawę stanu bezpieczeństwa rowerzystów w Polsce.

W jaki sposób seniorzy mogą poprawić swoje bezpieczeństwo podczas rowerowych wycieczek?

Nie tylko podczas wycieczek, ale na co dzień! Poruszając się na rowerze w obszarze zabudowanym i niezabudowanym, każdy senior postępując zgodnie z przepisami ruchu drogowego i jednocześnie będąc „ambasadorem” bezpiecznej jazdy na rowerze, daje dobry przykład innym młodszym rowerzystom i może dzięki temu przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w miejscu swojego zamieszkania. Jestem przekonany, że rola seniorów i ich odziaływanie w tym zakresie nie było wcześniej dostrzegane. A jest ono nie do przecenienia. Seniorzy to przecież nasi dziadkowie i babcie, których kochamy i z których od urodzenia bierzemy najlepsze wzorce i przykład w życiu codziennym. Nasza akcja adresowana do seniorów na rowerach jest przede wszystkim wyrazem troski o ich bezpieczeństwo. My ze swojej strony chcemy dać im możliwość zapoznania się z obowiązującymi obecnie przepisami prawa, ale również apelujemy do naszych drogich seniorów:

Uzbrojeni w wiedzę o bezpiecznym poruszaniu się rowerem, pomóżcie nam wspierać poprawne
i najlepsze wzorce zachowań i przekazujcie je młodszym pokoleniom!

Dziś jako Sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, ale również mąż, ojciec i nadal wnuczek, pamiętam, że pierwszy rower dostałem od dziadka, który wtedy młodemu chłopakowi wyjaśnił dlaczego mam przestrzegać przepisów ruchu drogowego i dlaczego mój rower, który mi wybrał, spełnia wymagania techniczne bezpiecznej jazdy (to był warunek, żebym mógł jeździć po drodze!). Rower od dziadka mam do dzisiaj i mimo że nie jeżdżę już na nim, troska o zasady bezpieczeństwa jakie wpoił mi dziadek, pozostały w mojej pamięci do dziś. To był i jest ogromny kapitał edukacyjny na całe życie.

Jakie wyzwania stoją przed Państwem odnośnie bezpieczeństwa seniorów na drodze?

Informowanie, edukowanie, zmiana postaw i zachowań to podstawowe cele naszej akcji. Jak wynika z danych, najczęstszymi przyczynami wypadków powodowanych przez wszystkich rowerzystów jest; nieprzestrzeganie pierwszeństwa przejazdu (606 wypadków); nieprawidłowe wykonywanie manewru skrętu (208 wypadków);niedostosowanie prędkości do warunków ruchu (173 wypadków) i nieprawidłowe przejeżdżanie przejść dla pieszych (112 wypadków).

Głównym problemem, z którym się zmagamy w Polsce, jest zdynamizowanie procesu ograniczenia liczby osób zabitych i rannych w grupie niechronionych uczestników ruchu drogowego. To nadal około 1/3 ofiar wypadków drogowych w Polsce (skala obrażeń – osoby ciężko ranne). Niestety udział seniorów w tej grupie jest bardzo wysoki.

Nadal rowerzyści powyżej 60. roku życia nie wypełniają obowiązku wynikającego z ustawy Prawo o Ruchu Drogowego, co niestety ma odzwierciedlenie w statystykach wypadkowości. Nie wolno również zapominać o obowiązku noszenia elementów odblaskowych po zmroku w obszarze niezabudowanym. Obowiązek taki nałożyła na wszystkich nowelizacja ustawy Prawa o Ruchu Drogowym. Okazuje się, że w wielu przypadkach przepisy sobie, a życie sobie. Dlatego, aby skutecznie dotrzeć do rowerzystów po 60 roku życia, zaplanowaliśmy i realizujemy naszą akcję SenioRowerowy Weekend, Bezpieczeństwo seniorów. Chcemy również przekonać uczestników, że elementy odblaskowe na nieoświetlonej drodze pozwalają zauważyć rowerzystę w światłach mijania samochodu już z odległości 150 metrów. Użycie odblasków, dzięki powstaniu efektu refleksów, zwiększa widoczność rowerzysty w przypadku świateł długich – nawet z odległości jednego kilometra. Czasami wystarczy jeden odblask, aby uratować życie. Dzisiaj w Polsce obserwujemy, że nie jest problemem nabyć odblaski, ale nadal przekonać niechronionych uczestników ruchu, aby je nosili dla własnego i innych bezpieczeństwa.

Jak już powiedzieliśmy wcześniej, akcja SenioRowerowy Weekend, Bezpieczeństwo seniorów jest inicjatywą nowatorską w skali całego kraju. Jakich wyników oczekuje Pan po jej zakończeniu i w związku z tym, czy planuje Pan kontynuację takich spotkań z seniorami w przyszłości?

Działaniom i projektom w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego niechronionych uczestników ruchu drogowego sprzyjają obecnie inicjatywy o znaczeniu międzynarodowym. Warto w tym miejscu przypomnieć, że w dniach 18-19 listopada 2015 r. przedstawiciele 130 krajów podpisali w Brazylii Deklarację zawierającą spis działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Kraje członkowskie Organizacji Narodów Zjednoczonych potwierdziły założone cele redukcji ofiar śmiertelnych wypadków drogowych o 50 % do 2020 roku. Deklaracja podpisana na zakończenie Drugiej Światowej Konferencji Wysokiego Szczebla ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, zawiera m.in. zobowiązanie członków ONZ (a więc również Polski) do priorytetowego traktowania kwestii niechronionych uczestników ruchu drogowego – bezpieczeństwa pieszych, rowerzystów i motocyklistów. Wszystkie kraje członkowskie ONZ zobowiązały się do aktywnej ochrony i proponowania praw niechronionych uczestników ruchu drogowego. Jednym z kluczowych postanowień Deklaracji było zobowiązanie do podnoszenia, m.in. za pomocą szeroko zakrojonych kampanii społecznych, świadomości użytkowników dróg w zakresie czynników, jakie wpływają na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Piesi, rowerzyści i motocykliści, według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) stanowią obecnie połowę z ogólnej liczby 1,25 mln ofiar śmiertelnych wypadków drogowych na całym świecie.

Nadrzędnym celem naszej nowatorskiej akcji SenioRowerowy Weekend, Bezpieczeństwo seniorów jest eliminowanie wielu czynników ryzyka wypadkowości dotyczących rowerzystów na drodze poprzez właśnie interwencję edukacyjną w jednoczesnej interakcji: infrastruktura – pojazd – człowiek. Wnioski z akcji zostaną przez nas przeanalizowane (temu mają służyć ankiety ewaluacyjne przed – po). Mamy nadzieje, że dzięki wnioskom z tego projektu, będziemy mogli w przyszłości zaproponować jeszcze bardziej skuteczne i lepiej dobrane dla grupy seniorów narzędzia, których zastosowanie pozwoli na obniżenie liczby osób zabitych i rannych na polskich drogach.

1 comment

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Video - ciekawostki dla seniorów

Telewizyjny Magazyn Seniora odc. 2

Telewizyjny Magazyn Seniora odc. 1